"

ὅτι ἐν πλήθει σοφίας πλῆθος γνώσεως καὶ ὁ προστιθεὶς γνῶσιν προσθήσει ἄλγημα”


“For in much wisdom is much grief: and he that increaseth knowledge increaseth sorrow.

"

Posted 2 years ago with 8 notes
  1. loyaltyismightierthanfire reblogged this from jai-harihara