"

ὅτι ἐν πλήθει σοφίας πλῆθος γνώσεως καὶ ὁ προστιθεὶς γνῶσιν προσθήσει ἄλγημα”


“For in much wisdom is much grief: and he that increaseth knowledge increaseth sorrow.

"

Ecclesiastes 1:18

(via samsaranmusing)

(via samsaranmusing-deactivated20140)

View Notes
  1. loyaltyismightierthanfire reblogged this from jai-harihara